KLIMATICKÝ ZÁKON: POJĎME MÍT V KLIMATU KONEČNĚ POŘÁDEK

„Správná péče o naše města a přírodu nás může chránit před vysokými teplotami a suchem. Z EU dostaneme do roku 2030 mnoho peněz. Využijme je dobře, investujme do udržitelnosti a podpořme v tom co nejvíc obcí.“

Mikuláš Peksa

Klára Kocmanová


Jak šel čas s Klimatickým zákonem

 • 01-11-2022

  Zahájení příprav
 • První workshop v Poslanecké sněmovně

  27-02-2023

 • 16-11-2023

  Představení prvního návrhu zákona
 • Zahájení konzultací s veřejností

  01-12-2023


ZÁVAZNÉ CÍLE

Emise

Česko se zavázalo ke snižování emisí a ke klimatické neutralitě. Tyto závazky ale nejde vymáhat, dokud je nemáme přímo v zákoně. To potvrdily i soudy při projednávání klimatické žaloby. Proto chceme, aby klimatický zákon přímo uváděl cíle, které Česko už dnes má.

 • Klimatická neutralita po roce 2050 (závazek z Pařížské dohody ratifikované českým parlamentem v roce 2016).
 • Snížení emisí skleníkových plynů o 65 % v roce 2030 oproti roku 1990 (v souladu s evropským právním rámcem pro klima a dalšími evropskými předpisy).

INVESTICE PRO LIDI

Investice

Česko dostane v nejbližších letech 1 bilion korun na dekarbonizaci, část těchto peněz už má k dispozici. Klimatický zákon zajistí, aby tyto investice šly do opatření, která pozitivně dopadnou na peněženky domácností. Díky modernizaci energetiky nebudeme muset platit vysoké ceny za energie, pomůže i s dostupností vody.

PODPORA OBCÍ

Obec

V Česku je v současnosti mnoho zastupitelů a zastupitelek, starostů a starostek, kteří na svém území řeší dopady změny klimatu i větší udržitelnost v hospodaření a péči o krajinu. Náš zákon jim vytvoří jasné podmínky, při kterých dosáhnou na státní podporu a budou moct spolurozhodovat o části investic. Rozhodování o klimatických investicích se přiblíží k občanům.

KLIMATICKÁ RADA

Klimatická změna

Chceme po vzoru jiných zemí zřídit klimatickou radu, kde by zasedali vědci, kteří klimatické změně a jejím dopadům opravdu rozumí. Rada bude pomáhat vládě nastavovat dlouhodobé cíle a bude sledovat i postupné snižování emisí. Rada by také měla být partnerem širší veřejnosti ve vysvětlování a konzultacích k jednotlivým dekarbonizačním politikám.

SOUDNÍ OCHRANA

Soud

Velký problém v Česku je, že máme mnoho strategií, které ale nikdo nevymáhá, a tak zůstávají jen na papíře. Dobrý způsob, jak to změnit, je umožnit soudní vymahatelnost. Soudy totiž mohou přikázat úřadům, aby postupovaly v souladu se zákonem. Přesně to náš klimatický zákon umožní.Důvodovka 1

Důvodovka 2

Důvodovka 3

Důvodovka 4

Důvodovka 5

Celou důvodovou zprávu si můžete stáhnout zde.


FAQ

Jde o koaliční návrh, který chcete předkládat ve sněmovně? +

Ne, je to náš pirátský stranický návrh a vůbec první komplexní návrh českého klimatického zákona. Potřebovali jsme ho mít napsaný, abychom mohli ostatní strany přesvědčit, že taková úprava je možná a potřebná. Je to ale stále návrh, o kterém chceme jednat a zlepšovat ho. Návrh připravili poslankyně Klára Kocmanová a europoslanec Mikuláš Peksa.

Nepovede zákon ke zdražování? +

Zákon neobsahuje nic, co by zvyšovalo náklady. Text především nastavuje systém odpovědností a kontroly nad vynakládáním veřejných prostředků, aby peníze daňových poplatníků putovaly na projekty, které skutečně snižují emise, ne na pochybné účely. Stát i daňoví poplatníci tím naopak ušetří. Co se týče zřizovaných orgánů (výboru a rady), počítá se naopak s tím, že se do nich sloučí existující a duplicitní struktury (např. výbor pro strategické investice, RVUR, PEM…), ani tady tak nebudou vznikat další náklady.

Nezvýší klimatický zákon ceny energií? +

Zákon neřeší energetiku, ale celkové emise z celého hospodářství. Nestanoví nové cíle, jen dává závaznost cílům, se kterými už beztak počítají státní strategie. Nejbližší cíle, se kterými počítá, se týkají roku 2030, na dnešní ceny to tedy nemá žádný přímý vliv. 

Proč potřebujeme zákon, když už to máme ve strategiích? +

Naše dosavadní závazky nejsou vymahatelné, a to snižuje právní jistotu a naopak zvyšuje obavu, že se nebude všem měřit stejným metrem. Navíc nemáme nastavený mechanismus, jak smysluplně proinvestovat cca 1 bilion korun, který do Česka putuje právě na snížení emisí. Zákon vnáší do naplňování klimatických cílů transparentnost. Nově bude všem jasné, kdo a proč o čem rozhoduje, na jakém základě a jaké skutečnosti má vzít v úvahu.

Jaké dopady bude mít zákon na českou krajinu? +

Zákon nepřímo podpoří rozvoj obnovitelných zdrojů energie, ale sám o sobě nijak nemění nutnost posouzení vlivu každého záměru na krajinný ráz a další složky životního prostředí podle místně daných podmínek. To upravují jiné zákony. Dále tento zákon bude motivovat k využívání půdy způsobem, který zajistí větší zachytávání uhlíku z atmosféry, zejména v lesnictví a zemědělství. Bude však nutné revidovat způsob, jakým se výpočet zachytávání dosud prováděl, aby motivoval například k zachytávání uhlíku v půdě starých netěžených lesů namísto pěstování dřeva pro teplárny, které všechen zachycený uhlík vypustí zpět do atmosféry.

Mají takové klimatické zákony někde jinde? +

Podobné zákony už má asi polovina evropských států. Jako příklady můžeme uvést Švédsko, Německo, Španělsko, Francii, Řecko, Maďarsko nebo Lotyšsko. Náš návrh zákona má podobnou strukturu jako jiné klimazákony – stanoví pevně závazky ve snižování emisí a především nastavuje jasné odpovědnosti a kontrolu nad tím, že opatření skutečně budou fungovat. Na klimatickém zákoně už kdysi pracovala vláda ANO, ČSSD a KDU-ČSL, ale nenašla odvahu ho předložit. Napravujeme tedy dluh, který zde vznikl za minulých vlád, které ochranu klimatu nechtěly odpovědně řešit.

Znamená to, že se lidé budou moct se státem soudit o škodu kvůli klimatu? +

Ne, primárně chceme, aby se bylo možné dobrat toho, že stát bude plnit, k čemu se zavázal. Klimatický zákon skutečně upravuje určitý typ žaloby, tou se ale není možné dobrat odškodnění. Soudy naopak budou moct státu nařídit, aby podnikal účinnější kroky v boji s klimatickou změnou, pokud by úřady nedělaly v ochraně klimatu dost.

Proč má mít Česko klimatický zákon, když je tak malé a žádné světové emise neovlivní? +

Česko se stejně jako většina států světa zavázalo dodržovat Pařížskou dohodu, která řeší snižování emisí. Máme stejné povinnosti jako třeba Čína nebo USA, kromě toho máme výhodu, že si můžeme vzájemně pomáhat spolu s dalšími evropskými státy. Tyto závazky už platí od roku 2016, český stát ale dosud nenastavil žádný mechanismus, jak je naplňovat. Dekarbonizace nám jde pomalu a neefektivně, přitom jako země máme jednu z nejvyšších emisních zátěží v Evropě. Bohužel na pomalou modernizaci doplácíme a ještě máme mezinárodní ostudu. Klimatický zákon by toto změnil.

K čemu má být Klimatická rada? +

Klimatické rady jsou docela obvyklou součástí klimatických zákonů v Evropě. Jejich úkolem je zpravidla hlídat, aby se hlavní směry dekarbonizace řídily vědeckými poznatky a vůlí skutečně snižovat emise, nikoliv tím, co si která vlivová skupina vyhádá. Námi navržená klimatická rada má být sestavená z vědců, kteří skutečně rozumí klimatické změně. O investicích bude nadále rozhodovat vláda, ale vědci budou mít možnost se k jejím krokům závazně vyjádřit.

Proč v návrhu máte zároveň Klimatickou radu a výbor? +

Klimatická rada je odborné těleso, kde mají být přední vědci, kteří rozumí klimatické změně. Naopak ve výboru mají sedět ministři i náměstci a řešit konkrétní opatření a nasměrování investic. Výbor je důležitý proto, aby nevznikaly pochybnosti o tom, na které úrovni se rozhoduje o klimatických investicích. Dnes je toto rozhodování vícekolejné, k něčemu se vyjadřuje vládní výbor pro strategické investice, některé problémy řeší jednotlivá ministerstva, máme zřízenou Poradu ekonomických ministrů, Radu vlády pro udržitelný rozvoj a další fóra. Výbor pro klimatické investice by měl tuto vícekolejnost odstranit, protože bude mít jasné pravomoci přímo ze zákona.

Co se stane, když zákon nepřijmeme? +

Politici se budou o vhodných opatřeních stále dokola dlouze dohadovat, každá nová vláda bude měnit směr a rušit rozhodnutí předchozích kabinetů. V důsledku toho se naše společnost, příroda i krajina dostane k potřebné péči mnohem později, než by si zasloužila.

Jak odpovídáte na různé připomínky veřejnosti? +

Všechnu práci Mikuláše Peksy můžete sledovat na X, Instagramu nebo Facebooku. Kláru Kocmanovou najdete také na X, Instagramu a Facebooku.

Mikuláš a Klára

Pro Klimatický zákon jsme navíc připravili speciální Discord kanál, ve kterém najdete všechny novinky jako první.